Info Hunddagis

 

 

Ullas Hunddagis

Info & Regler

 

Vi har öppet till 15 dag innan röd dag.. Vi har även stängt aftnar och klämdagar.

 

 

Vid sen hämtning tas en avgift ut på 150:-/per påbörjad 30min.

 

Inlämning sker mellan 6.30-9.00. Respektera dessa tider eftersom vi planerar promenaderna vid 9.00 och 9.20 är den första promenaden igång.

 

På lilla ullas är inlämningen mellan 7,00-9.30 eftersom den första promenaden går kl 10.00

 

Hunden ska komma välrastad till dagis. Det kan dröja upp till 2 timmar innan en hund kommer ut på första promenaden.

 

Avgiften ska betalas i förskott och ska vara på dagiskontot den 27:e varje månad.

 

I dagisavgiften ingår för närvarande mat 1ggr/dag och ett erbjudandepaket (öron & klor) 1ggr/mån

 

Om avgiften inte betalas i tid så har dagis rätt att vägra ta emot hunden.

 

Uppsägning ska ske skriftligen. Avtalet upphör vid det månadsskifte som infaller EN månad efter skriftlig uppsägning. Tex sägs hunden upp den 15:e april så blir hundens sista månad maj månad.

 

Dagiset förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn och rasta hunden regelbundet.

 

Nya hundar måste gå en inskolningsperiod. Tre halvdagar är obligatoriskt och sen får man se om hunden behöver mer tid eller kan gå in på kontrakt.

 

Inskolning kostar 150:-/ halvdag och betalas i förskott när hunden kommer till dagis första dagen.

 

Vi har en månads prövotid. Under denna månad kan såväl hunddagiset så som hundägaren säga upp avtalet utan uppsägningstid.

 

Hunden ska vara frisk från ohyra. Hunden ska ha vaccinationen (DHPPI) ( parvo, kennelhosta). Oftast brukar man ta DHP vartannat år och PI (kennelhosta) varje år. Kopia ska lämnas.

 

Hunden ska även vara försäkrad. Kopia på försäkringsbrev ska lämnas till dagiset.

 

Om hunden skadas eller förolyckas under vistelse på dagis eller då hunden rastas är dagiset skyldigt att ersätta uppkomna kostnader om det visar sig att skada vållats av bristfälligheter i lokalen, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från dagisets sida. Ersättning utgår på det belopp som inte ersätts av försäkringsbolaget.

 

Vid olycksfall ska personalen på egen bedömning ta hunden till veterinären. Ägaren ska sen inom 3 dagar betala det som dagiset lagt ut för hunden.

 

Vi har rätt att omedelbart säga upp avtalet om hunden visar aggressivitet eller om hunden biter personalen. Månadsavgiften återbetalas INTE.

 

Utfodring av hunden sker endast om dagiset och hundägaren kommit överens om det.

 

Hunddagiset har rätt att vägra att ta emot hunden om det finns anledning att misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär på smitta.

 

För att minska risken för ohyra så kommer hundarnas liggunderlag att tvättas med jämna mellanrum.

 

Dagiset har egna liggunderlag, men ni är välkomna att ta med hundens favoritbädd eller pläd.

 

Privata ägodelar ( bäddar, filtar ) ersätts inte vid förstörelse.

 

Avgiften reduceras ej om hunden inte kan vara på dagis pga löp, sjukdom, ohyra eller om ägaren själv väljer att hålla hunden hemma.

 

Dagiset tar emot löptikar.

 

Dagiset har öppet året om. Rabatt ges inte under semestertider.

 

Om hunddagiset måste stänga för reparationer eller sanering pga smitta eller smittorisk i hundgrupper så utgår ingen avgift alls för tiden tills dess dagiset öppnat igen.